Spoločnosť

V roku 2009 sme rozšírili našu tradičnú trojku značiek TOYOTA, LEXUS a IVECO o štvrtého člena rodiny – úžitkové vozidlá FIAT. Týmto sme doplnili do pestrej ponuky absentujúci segment malých úžitkových automobilov.

I keď by sa na prvý pohľad sa mohlo zdať, že vozidlá FIAT Ducato a IVECO Daily do 3 500 kg celkovej hmotnosti si navzájom zbytočne konkurujú, v skutočnosti tomu tak nie je. Každé z nich ponúka niečo osobité.

Spoločnosť AT bola zapísaná do obchodného registra ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 8.3.1993. Zakladajúcimi spoločníkmi boli Jozef Poláček a Stanislav Kucharčík. Prvotným podnetom pre vznik tejto firmy bola autorizácia pre predaj a servis automobilov Toyota. Zároveň to bolo aj osobné uspokojenie spoločníkov pracovať v oblasti automobilov.

Spoločnosť AT s.r.o. bola prvým autorizovaným dílerom automobilov Toyota na Slovensku. V roku 1995 spoločnosť svoju činnosť rozšírila aj o predaj a servis úžitkových a nákladných automobilov Iveco a v roku 1998 aj o luxusnú značku Lexus

Dňom 1.7.1999 sa AT s.r.o. transformuje na akciovú spoločnosť AT a.s. Aby boli zákazníci s našimi službami maximálne spokojní, je veľmi dôležité poskytovať ich čo najkvalitnejšie. Jednou z ciest na dosiahnutie tohto cieľa bolo vybudovanie systému riadenia kvality. Vo februári roku 2000 tak spoločnosť získala Certifikát systému riadenia kvality STN EN ISO 9002. S recertifikačným auditom bol uskutočnený v roku 2003 prechod na novú normu STN EN ISO 9001:2001. Od 20.4.2006 sme tiež držiteľmi certifikátu systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005

Za symbol poskytovanej kvality možno tiež hodnotiť ocenenie „Najlepší díler roku 2002 v Slovenskej republike“ udelený spoločnosťou Toyota Motor Czech s.r.o., dovozcom vozidiel Toyota a Luxus na Slovensko.

Našim krédom je robiť ustavične všetko preto, aby rýchlosť a kvalita nami poskytovaných služieb dosahovala tú najvyššiu úroveň. Aby ste sa na nás vždy mohli obrátiť s dôverou.

 

Ing. Jozef Poláček
predseda predstavenstva