FIRMA

   


Kde nás nájdete?
V Žiline, Dlhá ulica č.84 (smer Rajec, Prievidza)
GPS: 49°11'39.67"N  18°44'1.74"E

Adresa:

AT a.s., Dlhá 84, P.O.BOX B-40,
010 01 Žilina

 

Sekretariát tel.:
Sekretariát fax:
e-mail:

041/7065 111
041/7065 610
at@atza.sk

 

Účtovné oddelenie tel.:

041/7065 603

 

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

36386766
2020098102
SK2020098102

 

Slovenská sporiteľňa:
UniCredit Bank:

76566326 / 09006
604788000 / 1111

 

IVECO a FIAT PREDAJ

    IVECO a FIAT SERVIS  

tel.:
fax:
e-mail:

041/7065 400
041/7065 410
iveco.predaj@atza.sk
fiat.predaj@atza.sk
  Príjem do servisu:
Sklad náhradných dielov:    
Asistenčná služba:
fax:
e-mail:
041/7065 300
041/7065 308
0903/175693 (po pracovnej dobe)
041/7065 310
iveco.servis@atza.sk
fiat.servis@atza.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok: 7:30 - 17:00    Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok: 6:30 - 20:00